TRX

TRX kehittää kokonaisvaltaisesti fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita.

Kehonhallinta paranee, voima ja hapenottokyky kehittyvät ja erityisesti keskivartalon lihakset joutuvat haastetuksi aivan uudella tavalla. 

Harjoittelun kuormittavuutta on helppo säädellä, joten laji sopii erinomaisesti myös aloittelijoille, eikä sinulla tarvitse olla aikaisempaa kokemusta toiminnallisesta harjoittelusta aloittaaksesi TRX:n.

TRX

Harjoitusfilosofia

TRX -harjoittelun ytimessä on ajatus ihmiskehosta toiminnallisena kokonaisuutena. Mikään lihas tai ruumiinosa ei toimi yksin, eikä erityksissä, vaan keho on kokonaisuus ja sellaisena sitä tulee myös harjoittaa. 

Tämä lähtökohta kytkee TRX:n harjoitusmuotona osaksi eurooppalaista voimisteluperinnettä, josta juontavat juurensa myös monet muut tunnetut kehonhallintajärjestelmät, kuten pilates. Samalla korostuvat TRX -harjoittelun yhtäläisyydet modernin urheiluvalmennuksen ja suorituskykyperusteisen voimaharjoittelun kanssa. 

TRX Foundational Movements

Kehon perusliikemalleihin nojautuvat ja niitä tietyin TRX:lle tyypillisin erityispiirtein täydentävät Foundational Movements -liikemallit muodostavat perustan TRX -harjoittelun käytännön toteutukselle.

Foundation Movements -liikemallikategorioita on seitsemän:

Plank – Pull – Hinge – Rotate – Push – Squat – Lunge 

Plank -kategoria sisältää erilaisia lankkuasentoja, Pull erilaisia vetoliikkeitä, Hinge lonkkasaranan liikemalliin perustuvia liikkeitä, Rotate -kategoria kiertoja, Push työntäviä liikkeitä, Squat kyykkyjä ja Lunge askelkyykkyjä.

TRX:llä on mahdollista tehdä satoja erilaisia liikkeitä ja liikevariaatioita voidaan kehitellä miltei loputtomasti. Kaikkien TRX -liikkeiden ja niiden muunnelmien tulisi kuitenkin aina olla johdettavissa Foundational Movements -kategorioista.

TRX Foundational Movements -liikemalleja voikin pitää eräänlaisena universaalina viitekehyksenä, joka yhdistää maailmanlaajuista TRX -kenttää ja muodostaa yhteisen perustan kaikelle TRX -harjoittelulle.

TRX Block System

TRX -tuntimme alkavat noin 10 minuuttia kestävällä alkuverryttelyllä, joka herättelee ja valmistelee kehon tulevaan harjoitukseen.

Alkuverryttely koostuu virtaavasti etenevistä liikesarjoista, joiden aikana käydään läpi kaikki kehon liikesuunnat ja liikemallit, joita harjoituksessa tullaan käyttämään.

Tuntien rakenne perustuu Petri Nummivuoren kehittämään TRX Block System -järjestelmään, joka syventää ja systematisoi Foundation Movements -liikemalleihin nojautuvaa TRX -harjoittelun peruskaavaa.

TRX Block System huomioi tuntien tasoluokitukset, yksittäisten liikkeiden progressiot ja yksilölliset skaalausvaihtoehdot sekä määrittelee liikkeiden opetusjärjestyksen ja tunnin etenemisen alkuverryttelystä työblokkien kautta loppuvenytyksiin saakka.

TRX Block Systemin mukainen tuntirakenne on optimoitu tuottamaan paras mahdollinen TRX -kokemus kaiken tasoisille harjoittelijoille.

Harjoitusvaikutukset

Ryhdin kohentuminen on ensimmäisiä tuloksia, joka on yleensä muidenkin kuin TRX -harjoittelijan itsensä havaittavissa jo muutaman harjoituskerran jälkeen.

Vaikeammin kuvailtava, mutta selkeästi tuntuva harjoitusvaikutus liittyy kehon asentoa kannattelevien tukilihasten yleiseen aktivoitumiseen.

TRX -harjoittelu kehittää lihasvoimaa, nauhatuntien hyppyosuudet parantavat hapenottokykyä ja myös liikkuvuus lisääntyy.

Tasapaino, vartalon linjaukset ja kehonhallinta kohentuvat TRX -harjoittelun avulla huomattavasti.

TRX ei kehitä suuria lihaksia, vaan voimankehitys on pääosin hermostollista ja TRX sopiikin erinomaisesti harjoitusmuodoksi niille, jotka haluavat parantaa monipuolisesti suorituskykyään ilman, että kehonpaino lisääntyy.

Säännöllisen TRX -harjoittelun tuloksena voidaankin nähdä sopusuhtainen, urheilullinen ja symmetrinen keho, joka hyödyntää optimaalisia liikeratoja ja toimii hallitun tasapainoisesti kaikkiin liikesuuntiin.

Kenelle ja kuinka paljon?

TRX -harjoittelun voi aloittaa hyvin nuorena ja sitä voi jatkaa hyvin vanhaksi.

Nuorimmat TRX -harjoittelijamme ovat olleet alle 10 -vuotiaita taitoluistelijoita. Ryhmätunneilla kävijöistä nuorimmat ovat noin 20- ja vanhimmat yli 70 -vuotiaita. Yksityistunneilla TRX:ää on käynyt harjoittelemassa vielä huomattavasti korkeampaan ikään ehtineitä.

TRX -harjoittelu sopii paitsi kaikenikäisille, myös kaiken kuntoisille ja eri tasoisille harjoittelijoille.

Harjoitteluun mahdollisesti vaikuttavat terveydelliset haasteet on tietysti hyvä kartoittaa ennen harjoittelun aloittamista ja rajoitteet kannattaa myös saattaa ennalta ohjaajan tietoon.

TRX -liikkeiden progressiot ja pienet muutokset esimerkiksi kallistuskulmissa mahdollistavat saman liikkeen ja harjoituksen muuntelun hyvin helposta hyvinkin haastavaksi ja päinvastoin.

Kaksi harjoitusta viikossa säännöllisesti toteutettuna riittää jo siihen, että TRX:n harjoitusvaikutukset alkavat tuntua ja näkyä.

Keski- ja perustason nauhatunteja sekä TRX -lihaskuntotunteja tarkoituksenmukaisesti yhdistellen on mahdollista koostaa itselleen harjoitusohjelma, johon sisältyy kahdesta neljään TRX -tuntia viikossa.

Viikko-ohjelmamme mahdollistaa myös TRX:ää tukevan harjoittelun, kuten hapenottokykyä tehokkaasti kehittävien toiminnallisen harjoittelun -tuntien ja kehonhuoltotuntien sisällyttämisen omaan ohjelmaan.

Yksityistuntien joustavat aikataulut lisäävät  TRX:n harrastusmahdollisuuksia huomattavasti verrattuna pelkkään ryhmätuntitarjontaan. Yksityistuntimahdollisuuksia hyödyntämällä TRX -harjoittelua voidaan käyttää myös tukemaan omaa lajiharrastusta tai muita yksilöllisempiä liikunnallisia tavoitteita.

TRX urheiluvalmennuksessa

Keskivartalon tukilihasten vahvistumisesta hyötyvät kaikki urheilijat, mutta erityisesti TRX pääsee oikeuksiinsa sellaisten lajien fysiikkaharjoittelussa, jotka edellyttävät korkealuokkaista kehonhallintaa, täsmällisiä vartalon linjauksia, symmetristä voimantuottoa, hyvää keskustan hallintaa ja rotaatio-ominaisuuksia sekä optimaalista kehon paino-tehosuhdetta.

Petri Nummivuori on hyödyntänyt TRX:ää muun muassa ratsastajien fysiikkavalmennuksessa ja taitoluistelijoiden oheisharjoittelussa. TRX:ää voidaan käyttää myös esimerkiksi tanssijoiden oheisharjoittelun muotona.

Muista lajeista mainittakoon tässä esimerkkeinä mailapelit tennis, padel, squash ja golf, joiden fysiikkaharjoittelussa olemme hyödyntäneet TRX:ää ja sen laajaa rotaatioarsenaalia.

TRX ja Personal Training

TRX on uudistanut Personal Training -palveluiden kenttää ja avartanut näköaloja alalla, joka on perinteisesti ollut vahvasti kytköksissä kuntokeskuksiin ja kehonrakennukseen.

Harjoitusvälineenä TRX on niin monipuolinen, että se itse asiassa tekee modernit kuntokeskukset pitkälti tarpeettomiksi. TRX -nauha painaa alle kilon, se kulkee helposti mukana ja sen avulla jokainen puisto, piha ja parveke tai mikä tahansa kodin huoneista muuntuu hetkessä täysin varustelluksi harjoitustilaksi.

Petri Nummivuori on käyttänyt TRX:ää Personal Training -valmennuksissaan vuodesta 2014.

Työnsä puolesta paljon matkustamaan joutuvat ovat aina olleet hyvin edustettuina Petrin valmennettavien joukossa ja TRX on näissä tapauksissa ollut ehdottomasti tärkein apuväline, joka on mahdollistanut harjoitusohjelmista kiinni pitämisen arjen kiireiden keskellä.

Force Training Campilla toteutettujen ohjattujen harjoitusten yhdistäminen kotona TRX:n avulla tehtäviin omatoimisiin treeneihin on myös osoittautunut erittäin hyvin toimivaksi yhdistelmäksi.

Paitsi harjoitusvälineenä, TRX uudistaa Personal Training -alaa myös harjoitusmenetelmänä.

TRX:n tapa hahmottaa ihmiskehoa ja liikettä käy kaikessa olennaisessa yksiin modernin urheiluvalmennuksen lähestymistapojen kanssa.

TRX voidaankin nähdä osana laajempaa Personal Training -kentän muutosta, jonka myötä alalle on tulossa aikaisempaa koulutetumpia ja ammattitaitoisempia toimijoita, jotka ovat saaneet oppinsa urheiluvalmennuksen ja toiminnallisen harjoittelun maailmasta.